Din s-sena l-wirja ser tkun miftuha:

Mis-Sibt 23 ta' Marzu sal-Gimgha l-Kbira 29 ta' Marzu 2013

Aktar informazzjoni ikklikja hawn

 

 
Merħba f'din il-website. F'din il-wirja għandkom issibu zewġ settijiet ta vari, wieħed maħdum mis-Sur Anthomy Magri mis-Siġġiewi u l-ieħor maħdum mis-Sur Chali Camilleri minn Nadur Għawdex. Zewġ settijiet verament artistici.
 
 
Int vizitatur Numru:
Website designed & hosted by AZcreations © Frankie Lee Mifsud